Tibet ten Haberin Var mı?

İnsanoğlu var olduğu günden bu yana hep kendini ifade etmeye çalışmış.

Çok klasik bir giriş oldu değil mi? Tıpkı "Küreselleşen Dünyada" der gibi…

O zaman şöyle bir giriş yapayım.

Dijitalleşen ve Küreselleşen Dünyada kitle iletişim araçları çeşitlilik kazanmış, insanların kendini ifade etme kanalları çoğaldıkça ifade özgürlüğü de dünyanın en önemsenen özgürlüklerinin başında gelmeye başlamıştır.

Peki hala ancak kabile devletlerinde görülecek uygulamalara rastlamak mümkün mü? Tabii ki evet!!! Kötüler her zaman var. Tibet Örneği.

Lhadon Tethong Tibet Özgürlük Hareketinin en bilinen isimlerinden biri. 1998 yılından bugüne mücadelesini sürdüren Lhadon Tethong, Çin'in Tibet üzerinde kurmuş olduğu baskı rejimine karşı mücadele eden bir özgürlük savaşçısı.

Freedom House ın 2015 "Freedom on the Net" (freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2015) raporuna göre Çin dünyanın en kötü internet özgürlüğü istismarcısı.

Çin'de belki internet özgürlüğü konusunda sıkıntılar var fakat, söz konusu Tibet olunca Çin tam bir paranoya halinde. Tibet in iletişim kanalları üzerinde yapılan siber takip bazı anahtar kelimeleri dahi sansürlemeye kadar varmış durumda.

Yıllar önce bir devlet kurumunda anahtar kelime filtreleme sonucunda, içinde hot kelimesi geçiyor diye hotmail e girilemediğini duymuştum belki Tibet teki durum daha da vahim.

Lhadon Tethong un anlattıklarına bakılırsa daha da vahimi Çin hükümeti yolda kamu gücü ile durdurduğu Tibet vatandaşlarının elektronik cihazları üzerinde kontrole kadar meseleyi kendisi açısından ciddi bir tehdit olarak görüyor.

Daha da ilginç olanı, örneğin Çin'de ve Tibet'te kullanılan WeChat sosyal medya aracı (Çin menşeli bir program) üzerinden yazmış olduğunuz yazılardan dolayı tutuklanmanız mümkün, alışkın olmadıkları bir durum değil örnekleri çok.

Dünya kendini ifade etmenin yollarını ararken ifade edenlerden korkmak kendini ifade edememenin bir sonucudur.

Vesselam.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.